Browsing Category

Lục Quân

Vũ khí của bộ binh : Xe tăng, pháo, tên lửa đất đối đất, súng trường, súng chống tăng, …