Phim tài liệu : Các máy bay cảnh báo sớm của Mỹ – US Airborne Early Warning aircraft (AEW)

0 21

Phim tài liệu tìm hiểu khoa học quân sự, vũ khí có thuyết minh tiếng Việt : Các máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không của Mỹ – US Airborne Early Warning and Control aircraft (AEW & C)

Các máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không của Mỹ – US Airborne Early Warning and Control aircraft (AEW & C) là những máy bay có chức năng giống như hệ thống trên không trung , tập hợp và điều khiển các trạm radar, máy bay hoặc phương tiện được trang bị radar để phát hiện máy bay, tàu và phương tiện ở tầm xa và thực hiện chỉ huy và kiểm soát, điều phối tác chiến trong cả khu vực.

Các máy bay cảnh báo sớm nổi tiếng nhất của Mỹ hiện này đó chính là : chiếc máy bay Northrop Grumman E-2 Hawkeye của Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ cùng máy bay Boeing E-3 Sentry của Không Quân Mỹ

Leave A Reply

Your email address will not be published.