Phim tài liệu : Robot chiến đấu điều khiển từ xa – Unmanned ground combat vehicle ( UGCV )

0 12

Phim tài liệu tìm hiểu khoa học quân sự, vũ khí có thuyết minh tiếng Việt : Robot chiến đấu không người lái hay còn gọi là Robot chiến đấu điều khiển từ xa – Unmanned ground combat vehicle ( UGCV )

Robot chiến đấu điều khiển từ xaUnmanned ground combat vehicle là thiết bị quân sự được thiết kế để thay thế người lính chiến đấu trong các tình huống nguy hiểm như tấn công, gỡ mìn, cứu con tin, chống khủng bố, …

Leave A Reply

Your email address will not be published.