Phim tài liệu : Vũ khí sinh học – Biological Weapons in Bio Warfare

0 8

Phim tài liệu tìm hiểu khoa học quân sự, vũ khí có thuyết minh tiếng Việt : Vũ khí sinh học – The danger of Biological Weapons in Biological Warfare (BW) với việc sử dụng các virus gây bệnh như virus bệnh than, virus bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch, virus bệnh sởi, … để gây bệnh cho người và gia súc, … cũng như gây bệnh cho mùa màng, cây trồng . Đưa đến những hậu quả không thể lường trước được, tùy thuộc vào khả năng lan truyền của chúng trong cơ thể động vật hay cây trồng. 

Ngày nay, Vũ khí sinh họcBiological Weapons đã bị nghiêm cấm sử dụng

Leave A Reply

Your email address will not be published.