Phim tài liệu : súng máy nòng xoay M134 – Gatling M134 minigun

0 2

Phim tài liệu tìm hiểu khoa học quân sự, vũ khí có thuyết minh tiếng Việt : Súng máy nòng xoay M134 – Gatling M134D minigun . Đây là khẩu súng máy được đánh giá là có tốc độ bắn nhanh nhất thế giới từ xưa cho đến hiện nay

Trong chiến tranh Việt Nam. Súng máy nòng xoay M134 được gắn trên máy bay Gunship Cobra, máy bay Gunship AC-47 Spooky, AC-119 Stinger và AC-130 để yểm trợ bộ binh cũng như đánh phá xe tải trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên chiến trường Việt Nam

Ngày nay, quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục sử dụng khẩu súng Gatling M134D minigun trên các trực thăng chiến đấu cũng như tàu tuần tra, tàu Hải Quân Mỹ, …

Leave A Reply

Your email address will not be published.