Phim tài liệu : Trang bị chiến đấu Ratnik của binh sĩ Nga – Russian Ratnik gear

0 8

Phim tài liệu tìm hiểu khoa học quân sự, vũ khí có thuyết minh tiếng Việt : Trang bị chiến đấu cá nhân Ratnik của binh sĩ Nga – Russian Ratnik gear or Russian infantry combat equipment system

Trang bị chiến đấu cá nhân RatnikRussian Ratnik gear bắt đầu được các đơn vị bộ binh, nhày dù và Thủy Quân Lục Chiến Nga sử dùng từ năm 2016 bao gồm : áo giáp, mũ chiến đấu được tích hợp kính che mắt, kính hồng ngoại quan sát ban đêm, đèn pin, điện đàm liên lạc

Leave A Reply

Your email address will not be published.