Phim tài liệu : Sức mạnh của Lực lượng Phòng Không – Không Quân Việt Nam – Vietnam Air Force and Air Defence System

0 1

Phim tài liệu khoa học quân sự, vũ khí có thuyết minh tiếng Việt : Quân đội Việt Nam phô diễn sức mạnh của Lực lượng Phòng Không – Không Quân Việt Nam và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bào vệ bầu trời và lãnh thổ Việt Nam – Vietnam Air Force and Vietnam Air Defence System are always in ready condition for combat

Leave A Reply

Your email address will not be published.