Báo TQ thừa nhận nhờ học lỏm Việt Nam mà có vũ khí tiên tiến

0 318

Trên mạng Lutou của Trung Quốc có bài viết với tiêu đề: Vũ khí tiên tiến thế giới từ Thần Cơ doanh của triều đại nhà Minh chỉ là sao chép súng Thần cơ Việt Nam do Hồ Nguyên Trừng chế tạo

Bài báo viết: Có cư dân mạng hỏi: Minh Thành Tổ sáng lập Thần cơ doanh có những hỏa khí trang bị gì? Trên thực tế, vũ khí của Thần cơ doanh cũng không có gì tiên tiến lắm. Thực ra vũ khí chủ yếu của Thần Cơ doanh đều là xuất phát từ Việt Nam mà ra.

Năm Vĩnh Lạc thứ 5 tức 1405, Minh Thành Tổ phái tướng Trương Phụ và Mộc Thạnh mang quân sang đánh nước Đại Ngu của Hồ Quý Ly. Quân Minh tuy thắng trận nhưng rất nhiều binh sỹ bị phi thương của Việt Nam làm thương vong. Sau khi đánh bại nhà Hồ của nước Đại Ngu, quân Minh bắt được vua quan nhà Hồ mang về Trung Quốc. Sau đó, quân Minh lợi dụng được chuyên gia hỏa khí của Việt Nam là Hồ Nguyên Trừng làm chưởng quản chuyên môn của bộ Công để chế tạo hỏa khí của Việt Nam cho quân Minh. Từ khẩu súng thô sơ ban đầu là Giao Chỉ Thần cơ do mình sáng chế, Hồ Nguyên Trừng đã phát triển thành súng Thần Cơ của nhà Minh với hiệu quả hơn hẳn. Cuối cùng dựa vào súng Thần cơ này mà thành lập ra Thần cơ doanh của quân đội nhà Minh và tổng kết ra một bố trí chiến thuật là “Thần cơ lục ở trước mã đội ở sau”. Nội dung của nó là trong 50 bước thì thần cơ bắn, trong 20 bước thì cung tên bắn, gần nữa thì đến đao thương nghênh chiến.

Vì vậy những hỏa khí Việt Nam này cũng được gọi là súng Thần cơ. Cho nên Từ Quang Khải (một nhà khoa học dưới triều Minh) mới nói sự xuất hiện của hỏa khí là từ thời Vĩnh Lạc viễn chinh An Nam mới bắt đầu. Loại thần cơ Việt Nam này kỳ thực là một loại hỏa lục bắn tên. Thần cơ doanh nhà Minh trang bị loại súng Thần cơ tiên tiến hơn hẳn và kéo dài này hơn trăm năm. Cho đến sau thời Gia Tĩnh, Thần cơ doanh mới trang bị các loại súng tiên tiến hơn một chút là súng Phật Lăng, Tam nhãn lục và một số ít Điểu lục.

Thực ra nếu nói trang bị hỏa khí thì thời nhà Nguyên đã có với những minh chứng là pháo thủ vạn hộ phủ, pháo thủ thiên hộ phủ, pháo thủy thủ nguyên sư phủ, pháo thủ quân tượng vạn hộ phủ. Ngoài súng bắn đá, những lực lượng này cũng trang bị nhiều hỏa tiễn, hỏa lục. 

Hơn nữa, cùng thời kỳ nhà Minh thành lập Thần cơ doanh, châu Âu cũng đã trang bị số lượng lớn vũ khí tương tự hỏa lục (một loại súng cổ) tuy nhiên hiệu quả kém hơn hẳn súng Thần Cơ nhà Minh. Đến đầu thế kỷ 15, khi Minh triều vẫn còn sử dụng loại súng thần cơ thì châu Âu đã bắt đầu trang bị súng nòng trơn dùng dây cháy chậm – loại này sau đó du nhập vào Trung Quốc trở thành “điểu lục” (hay cũng còn gọi là súng điểu thương) và khi đó súng Thần Cơ trở nên lỗi thời

Leave A Reply

Your email address will not be published.