Cảnh sát quân đội Nga có thể sẽ được triển khai ở vùng Hạn Chế Tranh Chấp ở Syria

0 38

Cảnh sát quân đội Nga có thể sẽ được triển khai ở vùng Hạn Chế Tranh Chấp ở Syria, Đặc sứ Nga về vấn đề Syria là Alexander Lavrentyev đã phát biểu tại cuộc hội đàm Asta về Syria

“Vẫn còn quá sớm để nói để về sự hiện diện của quân đội Nga hay đại diện của Bộ Quốc Phòng Nga ở Syria, tuy nhiên Cảnh sát quân đội Nga có thể sẽ được triển khai ở vùng Hạn Chế Tranh Chấp ở Syria. Điều này còn phụ thuộc vào tình hình thực tế ở những khu vực vùng đệm này”

Ông nói thêm cần vài tuần để thiết lập những khu vực an ninh này và thông qua những văn bản liên quan cần thiết

“Vấn đề quan trọng là những nước bảo trợ an ninh muốn thành lập trung tâm hợp tác để giám sát tình hình ở các khu vực Giảm Xung Đột. Tôi nghĩ những văn bản liên quan điều này sẽ được sớm thông qua”

Leave A Reply

Your email address will not be published.