Quân tinh nhuệ của chính phủ Syria tiếp tục đổ về Daraa

0 48

Vào thứ Tư, đoàn xe thứ 3 chở quân tinh nhuệ của Syria tiếp tục đổ về thủ phủ Daraa ở miền Nam Syria. Lần này, trong số các đơn vị chiến đấu có lữ đoàn 42 của Sư đoàn 4 Thiết Giáp, đây là đơn vị thiện chiến, đã lập nhiều chiến công hiển hách cho chính phủ Syira

Đại tá Ghyath Dalla hiện đang là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 42, đơn vị này trước đây chiến đấu ở miền Tây Damacus và đạt nhiều chiến thắng vang dội ở Darayya, Khan Al-Shih, Al-Tal , …

Trước đó, đã có 2 đoàn xe chở lữ đoàn 39, lữ đoàn 41 cũng của sư đoàn 4 thiết giáp đã đến Daraa. Tất cả đang chuẩn bị cho sự tấn công mạnh mẽ nhằm bịt đường biên giới Jordan – Syria nhằm ngăm chận đường tiếp việc của Jordan cho lực lượng phiến quân FSA

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.